Quy định xử phạt sử dụng hóa đơn trước thông báo phát hành

Một trong những nội dung xử phạt hành chính tại Nghị định 109 về hóa đơn, cụ thể là phát hành hóa đơn chính là việc doanh nghiệp không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng thì sẽ phải chịu mức xử phạt hành chính từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng, nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai và nộp thuế theo quy định. Cụ thể:
Căn cứ tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP và căn cứ tại khoản 2, Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2014, thì: Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp:
– Đối với trường hợp các cá nhân, doanh nghiệp chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan quản lý thuế trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng nhưng cơ quan quản lý thuế không nhận được do thất lạc, làm mất thì các cá nhân, doanh nghiệp sẽ không phải chịu mức xử phạt vi phạm hành chính.
– Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng thì sẽ phải chịu mức xử phạt hành chính là 6.000.000 đồng, nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật.
– Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng thì sẽ phải chịu mức xử phạt hành chính từ 6.000.000 đồng cho đến 18.000.000 đồng, nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

xử phạt về xử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Như vậy, việc xuất và sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành là vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng hóa đơn (Hóa đơn phải gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, loại trừ trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp). Nhìn chung, với sai phạm này thì sẽ bị Nhà nước xử phạt với 2 mốc quy định sau: 
Xuất hóa đơn chưa thông báo phát hành đã kê khai, nộp thuế theo quy định: Mức xử phạt hành chính: 6.000.000 đồng
Xuất hóa đơn chưa thông báo phát hành, chưa kê khai, nộp thuế, bị cơ quan thuế phát hiện và ra quyết định phạt: Mức xử phạt vi phạm hành chính: từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng. 
Khắc phục hậu quả sau khi xuất hóa đơn chưa thông báo đã phát hành
Có 3 cách khắc phục hậu quả như sau: 
Lập và nộp lại thông báo phát hành hóa đơn
Nộp phạt theo quy định
Kê khai và nộp thuế đối với hóa đơn chưa thông báo phát hành nhưng đã sử dụng (nếu có)
Với những quy định xử lý vi phạm hành chính cụ thể, xác đáng và nghiệm minh như trên, mong rằng doanh nghiệp không mắc phải sai phạm nghiêm trọng này.

https://trangtingiadinh.net/itaxviewer-giup-nguoi-doc-kiem-tra-in-dung-chuan/

https://trangtingiadinh.net/kien-truc/