Kê khai và nộp thuế môn bài được quy định thế nào?

Một doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh ngoài việc sử dụng hóa đơn thì cần nộp rất nhiều các loại thuế khác nhau như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp,… Bên cạnh các quy định về cách sử dụng hóa đơn điện tử, quy định về hồ sơ cùng thời hạn nộp thuế, các quy định về thuế môn bài đôi khi cũng khiến kế toán phải lúng túng. Bài viết sau đây sẽ làm rõ hơn về các quy định khi kê khai và nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

1. Khai lệ phí môn bài:

– DN thực hiện khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì kế toán sẽ nộp các hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

thuế môn bài

– Đối với DN có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi DN có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

– Trường hợp DN mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

2. Nộp tiền lệ phí môn bài

– Thời hạn để DN thực hiện việc nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.

– Nếu doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

1. Kê khai thuế môn bài

– Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nếu đã nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nếu cho thuê bất động sản thì thực hiện khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Nếu có hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

– Trường hợp khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

– Đối với trường hợp không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp. 

Hóa đơn viết sai mã số thuế nhưng chưa kê khai thuế thì xử lý như thế nào? 

Điều kiện để dự án đầu tư được hoàn thuế giá trị gia tăng

2. Nộp thuế môn bài

– Việc thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

– Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài tương ứng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.