Hóa đơn viết sai mã số thuế nhưng chưa kê khai thuế thì xử lý như thế nào?

Trong nhiều trường hợp không mong muốn, kế toán doanh nghiệp ghi sai mã số thuế của khách hàng nhưng sớm phát hiện ra sai sót khi chưa kế khai thuế. Vậy, trong trường hợp này, kế toán doanh nghiệp cần phải xử lý như thế nào? Nên làm điều chỉnh, hủy bỏ hay thu hồi hóa đơn? Cách thu hồi hóa đơn điện tử, hủy bỏ, thay thế có phức tạp hay không? Cùng tìm hiểu chi tiết cách hướng dẫn xử lý sai sót trong trường hợp viết sai mã số thuế nhưng chưa kê khai thuế trong bài viết dưới đây.

Theo quy định của Thông tư 26/2015/TT-BTC khi hóa đơn viết sai mã số thuế của người mua nhưng chưa kê khai thuế thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về trường hợp viết sai hóa đơn chưa kê khai thuế như sau:

“2. Nếu trong trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa tiến hành giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn cần phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

xử lý hóa đơn viết sai

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về trường hợp hóa đơn viết sai tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế đã có quy định như sau:

“Nếu trong trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng lại ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên sẽ tiến hành lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy:Trong trường hợp kế toán doanh nghiệp có hóa đơn viết sai mã số thuế đã kê khai thuế thì cách xử lý như sau:

-Thứ nhất: Tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

– Thứ hai: Tiến hành xuất hóa đơn thay thế

Khi thực hiện việc viết hóa đơn, không có bất kỳ ai có thể chắc chắn rằng trong suốt quá trình làm việc sẽ không xảy ra sai sót, tuy nhiên, để đảm bảo việc sai sót có thể được khắc phục, xử lý kịp thời thì các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu chi tiết các hướng dẫn liên quan đến xử lý hóa đơn. Đặc biệt, khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử có những quy định riêng về việc xử lý sai sót, do vậy, cần phải tìm hiểu thật kỹ để có thể nắm được sự khác biệt cũng như hiểu rõ các quy định này. 

iTaxViewer giúp người đọc kiểm tra, in đúng chuẩn 

Điều kiện để dự án đầu tư được hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo quy định, kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử và việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Chính vì vậy ngay từ bây giờ, việc nắm rõ các quy định về hóa đơn sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc giúp các doanh nghiệp có thể triên khai sử dụng thành công hóa đơn điện tử.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp nắm rõ được cách xử lý đối với trường hợp viết sai mã số thuế nhưng chưa kê khai thuế. Chúc kế toán có thể xử lý nhanh chóng, vững vàng những tình huống sai sót có thể xảy ra trong quá trình viết hóa đơn.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *